Tentoonstelling 2023.

De tentoonstelling van dit schooljaar werd gehouden in onze eigen lokalen. Het werk van zoveel mogelijk leerlingen werd gebruikt en op een ludieke manier aan de toeschouwers voorgesteld. De animatoren, het dagelijks bestuur en enkele vrijwilligers offerden de dag voordien op om tot dit resultaat te komen. Maar het was uiteraard het werk van onze leerlingen die het geheel volledig maakte.

We kregen behoorlijk wat toeschouwers en gezien het zéér mooie weer was dat toch een meevaller, want er was veel te doen en veel mogelijk. Iedereen werd verwelkomd door de aandacht trekkende spandoek aan de muur en de rode loper bij de inkom. Alle bezoekers waren het erover eens dat deze editie mooi was en dat de kwaliteit van de getoonde werken een goed niveau bereikte. Alle disciplines kwamen aan bod en werden op een gemengde manier voorgesteld.

Zowel onze lokalen als de gang werden voorbeeldig gebruikt en mooi aangekleed met werken van onze leden. Het thema “Feest” kwam overal zeer duidelijk naar voor en het was leuk om te zien en te horen van de bezoekers dat ze het geheel als aangenaam ervaarden.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de inzet en voor de getoonde werken, iedereen wil zeggen de leden én de animatoren. Zonder deze gezamenlijke inspanning was dit allicht minder goed geweest. We hopen zoveel mogelijk mensen terug te zien in september. Inschrijven blijft de komende twee maanden zeker nog mogelijk, bij voorkeur via onze website zoals voorgaand schooljaar.

In bijlage kan men enkele foto’s bewonderen van het geheel van dit evenement. Verder wensen wij iedereen nog een fijn verlof en hopelijk tot weerziens.