Over ons…

De vzw Crea Ten Hove biedt volwassenen en jongeren een waaier aan mogelijkheden om de eigen creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Onze organisatie heeft reeds een hele geschiedenis achter de rug.

Crea Ten Hove, gehuisvest in het Groot Begijnhof in Convent 47 en actief sinds 1973 is gegroeid uit creatief atelier voor volwassenen.


Beeldende kunsten


Crea Ten Hove biedt heden ten dage de mogelijkheid om diverse vormen van beeldende kunst te beoefenen. In de loop der jaren is het aanbod dan ook sterk gediversifieerd en geëvolueerd.


In een tijd van een jachtig, stresserend leven en een verregaande individualisering, waar meer dan ooit nood is aan sociaal contact in een ontspannen omgeving, speelt Crea Ten Hove een belangrijke rol.

De activiteiten gaan door in een spontane, vriendschappelijke sfeer en in een rustige omgeving. Crea telt heden ongeveer 130 leden, zonder onderscheid in leeftijd of sociale afkomst en biedt op een eigen tempo artistieke activiteiten en bijscholing aan waar nodig. De uitwisseling van “Creatieve” ideeën is er primordiaal en noodzakelijk.

“Creatieve” ideeën zijn er primordiaal en noodzakelijk.

Diversiteit in kunst en vrijetijdsbesteding met als basis het principe van een zinvolle vrijetijdsbesteding en zelfontplooiing in een open geest en informele sfeer is Crea Ten Hove een open huis waar kunst en artistiek de uithangborden zijn.

Momenteel staan volgende disciplines in het aanbod pakket: Aquarel jeugd & beginners (12 tot 81 jaar),aquarel ,porselein schilderen, tekenen, kalligrafie, olieverf-en acryl schilderen, pastel tekenen en een vrij atelier.

Tevens staan jaarlijkse zomeractiviteiten, specifieke workshops, culturele uitstappen, museumbezoeken en een opendeurdag in het centrum op het programma.

Dit alles is slechts mogelijk dank zij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, die er voor zorgen dat hun vereniging in stand kan worden gehouden en verder kan bloeien.

Heden ten dage zijn we bij Crea met een tiental lesgevers en een dagelijks bestuur dat de boekhouding , het mailverkeer ,de inschrijvingen, de site en zo verder beheert. De samenstelling van dit dagelijks bestuur ziet U hieronder weergegeven.

Martine Platteeuw
Martine Platteeuw
Dagelijks bestuur

Crea ten Hove Penningmeester
Al het financiele van de groep
wordt door haar opgevolgd en/of
uitgevoerd.

Karina Van den Bossche
Karina Van den Bossche
Dagelijks bestuur

Crea ten Hove Secretaris en

het verbindingspunt tussen leden,lesgevers

en bestuur.

Marc Schelstraete
Marc Schelstraete
Dagelijks bestuur

Crea ten Hove Voorzitter
Zelfstandig interieurontwerper
Kunstschilder en aquarelist.
www.marcschelstraete.be

Meer gegevens betreffende de lesgevers (animatoren) staat bij de uitleg van de cursussen die ze geven en is te vinden bij ateliers.